• Combined Inversion of PP and PS Seismic Data for Static and Dynamic Reservoir Characterization 

   Veire, Helene Hafslund (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2005:85, Doctoral thesis, 2005)
   Reservoir properties are mainly determined based on well log information. However, wells in most reservoirs are sparse and widely spread compared to the size of the reservoir. Seismic data is thus one of the most important ...
  • Pore pressure estimation from single and repeated seismic data sets 

   Kvam, Øyvind (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2005:31, Doctoral thesis, 2005)
   Høye poretrykk utgjør en risiko for boreoperasjoner på Norsk Sokkel og internasjonalt. Denne risikoen kan reduseres dersom man har kjennskap til poretrykksforholdene før boring. Poretrykk er også en viktig parameter for ...