• Vurdering av brytningsmetoder for Vestmalmen i Ørtfjellfeltet 

      Rodahl, Siv Krane (Master thesis, 2012)
      I denne oppgaven ble ulike brytningsmetoder vurdert for jernforekomsten Vestmalmen i Ørtfjellfeltet. For å gjøre et grovt anslag på hvilke brytningsmetoder som var best egnet, ble en numerisk vurderingsmetode, Nicholas ...