• Byåsentunnelen: Setningsproblematikk, tids- og kostnadsberegninger 

      Krogstad, Mari Hegge (Master thesis, 2012)
      Bygging av tunnel fra Sluppen til Byåsen har igjen blitt aktuelt under utbedring av den siste delen av Stamvegringen rundt Trondheim. Tunnelen er planlagt med stigning opp til 7 % og rundkjøring i fjell. I tillegg vil ...