• Spennarmerte betongbruer: Optimalisering av kassetverrsnitt 

      Rennan, Stine Stamnes (Master thesis, 2021)
      I denne masteroppgaven har det blitt undersøkt hvilket kassetverrsnitt i spennarmert betong som er mest fordelaktig ved ulike spennlengder og vegbredder. Det er hovedsakelig blitt fokusert på et bruspenn med en spennlengde ...