• Platebru i betong: Analyse ogdimensjonering av Nøkleby bru vedHønefoss 

      Stormark, Anders; Vaktskjold, Mats A. (Master thesis, 2011)
      Hovedmålet med denne oppgaven har vært å få en oversikt over dimensjoneringsprosessen av betongbruer, og få kjennskap til hvordan Eurokode behandler temaet. Videre skal oppgaven gi en innføring i bruken av ikke-lineær ...