• Dimensjonering og analyse av tunnelkonstruksjon på Follobanen 

      Andreassen, Linda (Master thesis, 2015)
      Dimensjonering av betongkonstruksjon i jernbanetunnel bestående av hvelv og to vegger som skiller tre togspor. Dimensjonering er gjort i FEM-programmet Abaqus og for hånd i Mathcad. Lite litteraturstudium om utmatting.