• Dynamisk respons av slanke gangbruer 

      Rakstad-Larsen, Julie (Master thesis, 2013)
      Hovedmålet for denne masteroppgaven har vært å etablere en solid forståelse av vindinduserte virvelavløsningssvingninger med tilhørende dimensjoneringskriterier for slanke gangbruer, samt forstå bruken og effekten av ...