• Prosjektering og analyse av en spennarmert betongbru 

      Strand, Elin Holsten; Kaldbekkdalen, Ann-Kristin (Master thesis, 2014)
      Hensikten med rapporten er å gjennomføre analyse og dimensjonering av en etteroppspent betongbru. Modellering og analyse er gjennomført i NovaFrame 5. En del av oppgaven var å bestemme spennsystem og tverrsnittshøyden i ...