Viser treff 1-20 av 2539

  • Storage Tank Concepts for Liquefied Hydrogen 

   Cristea, Vlad (Master thesis, 2020)
  • Optimising fast charging of electric vehicles by smart charging technologies in areas with limited grid capacity 

   Berdahl, Cassandra; Jamessen, Eivind; Merzoug, Sabine (Bachelor thesis, 2020)
   Tilrettelegging av hurtigladeteknologi bidrar til Norges mål om at alle biler skal være utslippsfrie innen 2025 og vil være avgjørende for elektrifiseringen av transportsektoren. I dag eier Circle K et betydelig antall ...
  • Carbon Footprint of Electrified City Buses - Case Trondheim 

   Lie, Kristoffer Wigdahl; Synnevåg, Trym Andreassen (Bachelor thesis, 2020)
   Etter som nye globale og nasjonale klimastrategier, som arbeider mot Parisavtalen, blir iverksatt, har transportsektoren blitt satt i større fokus. Et miljøpotensial eksisterer i elektrifiseringen av kollektivflåter, og i ...
  • Flow field optimisation and stack design for Anion Exchange Membrane Water Electrolysis 

   Eivind Ulstein Standal; Henning Levik Ørke (Bachelor thesis, 2020)
   Anion Exchange Membrane VannElektrolyse (AEMVE) er en moderne teknologi med utspring fra PEM- og AWE vannelektrolyse. Anion Exchange Membrane (AEM) og et alkalisk miljø gjør at elektrolyseprosessen kan utføres med ...
  • The handover process of power plants and the PfO project of TrønderEnergi 

   Hanger, Lene Malvik; Harms, Albert Bråten; Hillestad, Mirabai (Bachelor thesis, 2020)
   Utvidelsen av vindenergi i TrønderEnergi krever grundig planlegging. TrønderEnergi har derfor opprettet prosjektet TrønderEnergi READY som skal foreberede bedriften på ansvaret som kommer med overtakelser av vindparker, ...
  • En effektiv energimerkeordning 

   Domaas, Ailda Johanne; Markhus, Silje Stavnås (Bachelor thesis, 2020)
   Enova la i 2019 ut et forprosjekt der det ble presentert et forslag til videreutvikling av energimerkeordningen. Dette forprosjektet ble lagt ut for høring og har svarfrist i mai 2020. Denne oppgaven ser på hvilke endringer ...
  • Survey of Wave Energy and matured Wave Energy Technology 

   Sørbotten, Tuva Garbom (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med denne bacheloren har vært å gjennomføre en undersøkelse for å finne ut statusen på bølgekraft i dag, hvor modnet bølgekraftteknologien er og om den er kokurransedyktig på markedet i dag. Hoveddelen av bacheloren ...
  • Microalgae production with rotating algal biofilm reactors for water treatment in land-based fish farms 

   Olberg, Vanja Revold; Steinvoll, Simon Bjerkan (Bachelor thesis, 2020)
   Et denitrifiseringsfilter kan ansees som et lite bærekraftig alternativ til vannbehandling i landbaserte fiskeoppdrettsanlegg siden det ikke tar vare på organiske nitrogenforbindelser som er verdifulle i for eksempel ...
  • Elektrifisering av havbruk til havs 

   Berg, Kristina; Høigård, Elise Tajet; Sandhu, Simran Jit Kaur; Vågen, Marthe (Bachelor thesis, 2020)
   Fiskeri- og havbruksnæringen er en stor industri i Norge i dag. Halvparten av oppdrettsanleggene nærmere land er elektrifisert med landstrøm. De resterende oppdrettsanleggene er i dag driftet med dieselaggregat. Bruken av ...
  • An experimental investigation of multiphase gas-liquid pipe flow at low liquid loading 

   Chupin, Gaël (Dr.ing;2003:83, Doctoral thesis, 2003)
   In this thesis, the co-current flow of gas, oil and water in pipes has been studied at low input liquid loading. Despite the frequent occurrence of low liquid loaded gas flow in pipes involved in the production of gas ...
  • Effect of Wind Shear and Turbulence on Wind Turbine Power Production, Based on LIDAR Measurements 

   Sørensen, Ole Martin; Langelid, Kjetil (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven undersøker kraftproduksjonen til en multi-megawatt vindturbin som et utstyrt med en LIDAR. LIDAR målinger har blitt brukt til å estimere skjærvind og turbulens intensitet, for å komplementere turbin ...
  • Modelling a Hybrid Energy System with Micro Hydropower for a ZEB Fulfilling the FutureBuilt Standard 

   Synstad, Kjell Petersen; Ekren, Halvor Bratvold; Onsrud, Martin Wirak (Bachelor thesis, 2020)
   For å oppnå 2-gradersmålet fra Parisavtalen, må byggenæringen kutte 60 % av sine CO2e-utslipp innen 2050, sammenlignet med nivået i 2012. Globalt står byggenæringen for omtrent 19 % av energirelaterte drivhusgassutslipp ...
  • Lønnsomhet ved omfattende energioppgradering av et 60-tallshus 

   Mossing, Ane; Røise, Mina; Vigmostad, Tonje Marie (Bachelor thesis, 2020)
   Denne rapporten inneholder en sammenligning av tre ulike energioppgraderinger for et 60-tallshus på Kolsås i Bærum. Hovedpoenget med oppgaven er å finne ut hvordan en omfattende energioppgradering av et 60-tallshus kan ...
  • Tilrettelegging for deltakelse i et fleksibilitetsmarked 

   Bratland, Kirsti; Hubbuck, Maria Eileen; Austjord Vik, Andrea (Bachelor thesis, 2020)
   Det norske kraftnettet står i dag ovenfor utfordringer som økende elektrisitetsbehov, uregulerbar fornybar energiproduksjon, endringer i forbruksmønster og desentralisert energiproduksjon. Smartby-prosjektet +CityxChange, ...
  • Effects of scaling laws on the combustion and NOx characteristics of hydrogen burners 

   Meraner, Christoph; Li, Tian; Ditaranto, Mario; Løvås, Terese (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper proposes a novel bidirectional linkage between a long-term energy system model and an operational power market model. This combined modelling framework provides long-term energy system investment strategies that ...
  • A Study of Solar Power Implementation in the Norwegian Poultry Industry 

   Hembre, Kari; Kvålsvold, Vilde (Bachelor thesis, 2020)
   Det er forventet at sol- og vindenergi kombinert skal utgjøre de største fornybare energikildene i fremtiden. Solteknologien har globalt opplevd et stort gjennombrudd de siste årene, og det er videre forventet en 60 % ...
  • A Feasibility Study of Hydrogen Production at Hitra 

   Heimvik, Torbjørn; Folkestad, Ingrid Gunheim; Ingebretsen, Jesper Wimann (Bachelor thesis, 2020)
   Klimaendringer og global oppvarming krever omstillinger i flere sektorer. Spesielt transportsektoren bidrar med store klimagassutslipp, som skyldes bruken av fossilt drivstoff. Hydrogengass er en energibærer med høy spesifikk ...
  • Optimizing Road Gradients Regarding Earthwork Cost, Fuel Cost, and Tank-to-Wheel Emissions 

   Booto, Gaylord Kabongo; Vignisdottir, Hrefna Run; Marinelli, Giuseppe; Brattebø, Helge; Bohne, Rolf André (Journal article, 2020)
   Emissions reduction has emerged as one of the principal targets in the planning and designing of road alignment today, and intelligent design methods can help optimize road alignment as a response toward more sustainable ...
  • A redefined energy functional to prevent mass loss in phase-field methods 

   Kwakkel, Marcel; Fernandino, Maria; Dorao, Carlos Alberto (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Phase-field modeling has gained considerable attention for the study of two-phase systems. The method consists of introducing a field that can represent the state of matter or the atomic species concentration. In this way, ...
  • Accuracy Assessment of the Cartesian grid method for compressible inviscid flows using a simplified ghost point treatment 

   Farooq, Muhammad Asif; Muller, Bernhard (Peer reviewed; Journal article, 2011)
   We introduce a new approach to treat ghost points near embedded boundaries tosolve the 2D compressible Euler equations on a Cartesian grid. Solid wall boundary conditionsare imposed by our new approach called simplified ...