Now showing items 1-20 of 104

  • A Feasibility Study of Hydrogen Production at Hitra 

   Heimvik, Torbjørn; Folkestad, Ingrid Gunheim; Ingebretsen, Jesper Wimann (Bachelor thesis, 2020)
   Klimaendringer og global oppvarming krever omstillinger i flere sektorer. Spesielt transportsektoren bidrar med store klimagassutslipp, som skyldes bruken av fossilt drivstoff. Hydrogengass er en energibærer med høy spesifikk ...
  • A Feasibility Study of Large Scale Wind Powered Hydrogen Production 

   Eikeng, Erik; Rogneby, Oscar (Bachelor thesis, 2021)
   Det er skiftende tider, og verden gjennomgår for tiden en omstilling fra en levemåte basert på fossile brenselskilder, til et fornybart og utslippsfritt samfunn. Land over hele verden viser handlingskraft i forbindelse med ...
  • A study of microgrids in Norway 

   Müller, Clemens Martin; Sand, Sigrid Eliassen (Bachelor thesis, 2021)
   Kraftbehovet i Norge øker. Dette vil sannsynligvis føre til utfordringer knyttet til strømnettets leveringskvalitet og stabilitet, spesielt i avsidesliggende omr˚ader. Mikronett kan være en del av løsningen p˚a disse ...
  • A Study of Solar Power Implementation in the Norwegian Poultry Industry 

   Hembre, Kari; Kvålsvold, Vilde (Bachelor thesis, 2020)
   Det er forventet at sol- og vindenergi kombinert skal utgjøre de største fornybare energikildene i fremtiden. Solteknologien har globalt opplevd et stort gjennombrudd de siste årene, og det er videre forventet en 60 % ...
  • Aktiv laststyring i mikronett 

   Lyngved, Kristian; Mickelborg, Thomas; Teigmoen, Anders (Bachelor thesis, 2019)
   Norway has a large coastal area with many islands that are provided with electricity from expensive sub-sea cables and long transmission lines. In stead of renewing existing infrastructure in remote areas, it could be cost ...
  • Alternative locations of hydrogen-factory utilising surplus energy in Hellesylt, for zero-emission maritime transport in Geiranger 

   Giske, Even Nøtland; Kroken, Stian Olsen (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven har som mål å finne en god løsning for å utnytte overskuddsenergi i Hellesylt til produksjon av Hydrogen til ferjeruten Hellesylt - Geiranger. Overskuddsenergien i Hellesylt skyldes at strømnettet ...
  • An airports role in the transition to sustainable aviation with the implementation of electric planes 

   Erichsen, Lene T. B.; Slåtta, Ingebjørg; Tærum, Mathea Lie (Bachelor thesis, 2021)
   Luftfart er en viktig del av verdens kort- og langdistandemobilitet i dag og skaper store sosiale fordeler for verdens befolkning. Pågående elektrifisering av kommersiell luftfart har mål om å redusere de negative ...
  • Analyse av effekttoppreduksjon ved bruk av batteri i mikronett på Brattørkaia 

   Gjerstad, Ragna N.; Langeland, Maria S.; Lyngen, Jostein J. (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven tar for seg et mikronett på Brattørkaia i Trondheim med de fire kraftkundene Brattørkaia 15, 16 og 17a, en elbusslader, i tillegg til effektbehovet i en parkeringskjeller under Brattørkaia 16 og 17a. Brattørkaia ...
  • Analyse av utbygging av ny pumpekraft 

   Larsen, William Østrem; Nerland, Iver (Bachelor thesis, 2023)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg en analyse av utbygging av et pumpekraftverk mellom innsjøene Storburusjøen og Samsjøen. Problemstillingen til oppgaven fokuserer på lønnsomheten til kraftverket som potensielt kan utbygges. ...
  • Analyse av utbygging av ny pumpekraft 

   Johansen, Kristine Helsør; Brødsjømoen, Mari Bendikte; Pedersen, Brage Solstrand (Bachelor thesis, 2023)
   For å nå Europas mål om karbonnøytralitet i 2050 er det behov for utfasing av fossile energikilder som erstattes av fornybare energikilder. Energien fra fornybare kilder må forbrukes straks den blir produsert. Dette fører ...
  • Analyse av varmesystemet i Orklandbadet. 

   Bajrami, Ben.; Hjelmseth, Vebjørn.; Ro, Morten. (Bachelor thesis, 2023)
   Bygninger med svømmeanlegg krever generelt sett et betydelig høyere energiforbruk sammenlignet med andre bygg. Disse bygningene krever spesielt mye energi til oppvarming, ventilasjon og avfukting. Energieffektive løsninger ...
  • Assessment of Noise Production from Airfoils for Wind Turbines 

   Fossum, Åsmund (Bachelor thesis, 2022)
   Vindenergi er en lovende måte å produsere fornybar energi på, og det blir bygget flere nye vindparker nå enn noen gang tidligere. Likevel blir vindparker møtt med lokal motstand mange steder, og et av motstandernes argumenter ...
  • Batteri som energilager i bolig og smarte styringssystem 

   Hermansen, Lars Andreas; Jåvold, Iver August Nymann; Hvaara, Fredrik Håheim (Bachelor thesis, 2023)
   De siste to årene har Norge og Europa sett en sterk økning i strømpris. Usikre forhold i Europa kombinert med mer fornybare energikilder har gjort energiforsyningssikkerheten mer uforutsigbar. For å kunne motstille seg ...
  • Battery Value Chains 

   Helland, Helene Lid; Sjåstad, Mette Helen (Bachelor thesis, 2021)
   Etterspørselen av elbiler er høyere enn noensinne. Ytelsen, kostnadene og sikkerheten til elektriske kjøretøyer avhenger sterkt av kjøretøyets energilagringssystem. Avanserte batterier som litiumionbatterier er et godt ...
  • BESS (LiC) for regulation of wind and solar energy 

   Enes, Eli; Nordskog, Åsmund; Torsvik, Olav (Bachelor thesis, 2022)
   Sammendrag På grunn av den økte implementeringen av fornybare energikilder i nettet, er det et klart behov for en teknologi som kan håndtere de assosierte effekt-svingningene. Beyonder har utviklet en høyeffekt lithium-ione ...
  • Boligventilasjon med nye filterløsninger for kjøkkenavtrekk 

   Brevik, Eirik; Kusslid, Håkon (Bachelor thesis, 2023)
   Det finnes i all hovedsak to tradisjonelle måter å håndtere matos, fuktighet, forurensninger og overskuddsvarme fra matlaging på kjøkken i boliger på. Dette involverer løsninger hvor avtrekket føres ut av kjøkkenet. Disse ...
  • Bruk av overskuddsvarme til hydrogenproduksjon 

   Luu, Iris; Schiong, Marie (Bachelor thesis, 2021)
   I dag blir det produsert store mengder overskuddsvarme i industrielle prosesser, og denne varmen går ofte til spille. Hensikten med denne oppgaven er å gjøre rede for hvordan overskuddsvarmen fra svovelsyrefabrikken ved ...
  • Bruk av smartstyring og varmepumpe for å spare penger 

   Øiesvold Lasse Sunde (Bachelor thesis, 2023)
   I denne oppgaven har jeg skrevet om bruk av varmepumpe og smartstyring for å spare strøm og penger ved oppvarming av vann i varmtvannstank. Det er gjort to førsøk på å varme opp varmtvann med varmepumpe som ikke ga forventet ...
  • Building Integrated Photovoltaics and their Solar Irradiation Potential for Dwellings at Different Orientations and Latitudes 

   Walde, Eskil; Sirnes, Anne (Bachelor thesis, 2023)
   Solcellemarkedet er og har vært i stor vekst de siste årene. Nye teknologier og løsninger videreutvikles, og bygningsintegrerte solceller (BIPV) er en av dem. BIPV produserer elektrisitet på samme måte som andre solceller, ...
  • Bærekraftige og ansvarlige leveransekjeder innenfor solenergi. 

   Andersen Kjærvik, Brage; Lien Bjørnsgård, Geir Arne; Lundstein Karstensen, Kristian (Bachelor thesis, 2023)
   Det skal gjøres enorme investeringer i fornybar energiproduksjon i Europa mot 2030 og det er forventet strengere krav til rapportering av miljøpåvirkning og kartlegging av verdikjeder. Hensikten med denne oppgaven var å ...