• A study of microgrids in Norway 

      Müller, Clemens Martin; Sand, Sigrid Eliassen (Bachelor thesis, 2021)
      Kraftbehovet i Norge øker. Dette vil sannsynligvis føre til utfordringer knyttet til strømnettets leveringskvalitet og stabilitet, spesielt i avsidesliggende omr˚ader. Mikronett kan være en del av løsningen p˚a disse ...