• Centrifugal Pump for a Rocket Engine 

      Sakserud, Nils Marius Kvam (Master thesis, 2019)
      Oppgaven i denne masteroppgaven var˚a designe og gjennomføre numerisk strømningsberegning p˚a en sentrifugalpump ment for en rakettmotor. Pumpen skulle, i tillegg til ˚a levere ønsket trykkøkning, kjøre totalt uten kavitasjon. ...