• The handover process of power plants and the PfO project of TrønderEnergi 

      Hanger, Lene Malvik; Harms, Albert Bråten; Hillestad, Mirabai (Bachelor thesis, 2020)
      Utvidelsen av vindenergi i TrønderEnergi krever grundig planlegging. TrønderEnergi har derfor opprettet prosjektet TrønderEnergi READY som skal foreberede bedriften på ansvaret som kommer med overtakelser av vindparker, ...