• Modellering og optimalisering av akkumulatortank på NHL-bygget 

      Fossum, Håvard; Pedersen, Roman; Rasmussen, Stian (Bachelor thesis, 2019)
      Målet med denne bacheloroppgaven er å lage en modell som simulerer reduksjonen av termiske effekttopper i fjernvarmeforbruk ved å installere en 12m^3 akkumulatortank i sentralvarmesystemet i Norsk Hydroteknisk Lab-oratorium ...