• Condition monitoring - Validation of flowmeters 

      Rande, Erlend (Master thesis, 2021)
      Sentrifugalkompressorer er en av de viktigste turbomaskinene som brukes og spiller en sentral rolle i den nåværende energi situasjonen. På grunn av den enorme mengden effekt assosiert med de industrielle applikasjonene vil ...