• Tool development for LCOE calculation for floating offshore wind 

      Sølvik, Marie; Nergård, Bertine; Ramstad, Marthe Cathrine (Bachelor thesis, 2022)
      Lønnsomhet er viktig for å insentivere utviklingen av fornybar energiprosjekter. Flytende havvind er fortsatt i en begynnende fase, men forventes å gå inn i det grønne markedet med industriell og økonomisk styrke. Utjevnet ...