• Grunnvannsvarmepumpe i fjernkjøle- og fjernvarmesystemer 

      Ophaug, Cathrine Hasz (Master thesis, 2021)
      Det er flere fordeler med en felles distribusjonskrets i Melhus. Det gjør den fornybare ressursen tilgjengelig for flere, ved at bygg på områder der det ikke er gunstig å bore brønner kan koble seg til fellesnettet. Denne ...