• Prosjektering av måleutstyr og kompressor for luftputekammer 

      Laache, Lars (Master thesis, 2016)
      Sauland 2 er eit elvekraftverk under prosjektering. Kraftverket planlegger å nytte luftputekammer, og som elvekraftverk er kort nedetid ved fylling av kammeret essensielt for økonomien. Luftputekammer er viktig for å ...