• Design og test av aksialvifter 

      Jakobsen, Bror Øiseth (Master thesis, 2010)
      En teststasjon for aksialvifter har blitt etablert på strømningsteknisk laboratorium ved Institutt for Energi og Prosessteknikk på NTNU. Teststasjonen er satt opp med utstyr og programvare for testing av skyvkraft, tilført ...