• Environmental life cycle assessment of cereal and bread production in Norway 

   Korsæth, Audun; Jacobsen, Anne Zimmer; Roer, Anne-Grete; Henriksen, Trond Maukon; Sonesson, U.; Skjelvåg, Arne Oddvar; Bonesmo, Helge Sverre; Strømman, Anders Hammer (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   We assessed the environmental impacts of producing bread, as delivered to the consumer, assuming the use of Norwegian ingredients only. Ten impact categories, including global warming potential (GWP), were quantified by ...
  • Livsløpsanalyse av norske landbruksaktiviteter og produkter 

   Jacobsen, Anne Zimmer (Master thesis, 2012)
   Landbrukssektoren har et betydelig miljømessig fotavtrykk, som forventes å øke ettersom verdens befolkning fortsetter å vokse. Verdenssamfunnet har derfor insentiver til å søke etter mer miljøvennlige produksjonsmetoder. ...