• Impact of Cooling Methods on Ageing in Lithium-ion Battery Cells 

      MacDonald, Colin Ringdalen; Trandem, Christian Helledal (Master thesis, 2021)
      At temperatur har en betydelig effekt på levetiden til Litium-ione batterier er godt dokumentert i litteraturen. Temperaturen til battericellene under bruk avhenger av egenskapene til cellene, bruken og kjølesystemet som ...