• A Feasibility Study of Hydrogen Production at Hitra 

      Heimvik, Torbjørn; Folkestad, Ingrid Gunheim; Ingebretsen, Jesper Wimann (Bachelor thesis, 2020)
      Klimaendringer og global oppvarming krever omstillinger i flere sektorer. Spesielt transportsektoren bidrar med store klimagassutslipp, som skyldes bruken av fossilt drivstoff. Hydrogengass er en energibærer med høy spesifikk ...