• Transiente olje-vann strømningsforsøk 

      Ingebo, Pål Idar (Master thesis, 2009)
      Denne masteoppgaven er i all hovedsak rettet mot å ekstrahere eksperimentelle data på olje-vann flushing, begge i væskefase. Det vil også gjøres en evaluering på hvor godt flerfasesimulatoren OLGA 6.0 klarer å reprodusere ...