• Optimalisering av valget av systemløsning for oppvarming av bygninger 

      Idland, Andreas Arstad (Master thesis, 2012)
      Begrepet ”Optimalisering av valget av systemløsninger for oppvarming av bygninger” avhenger av mange faktorer. I første omgang er det avhengig av byggkategori og størrelse på bygget. Videre avhenger det av byggets lokalisering, ...