• Virvelavløsning fra butte objekter i en kanalstrømning 

      Haga, Jens (Master thesis, 2012)
      I denne hovedoppgaven har slippstrømninger generert av sirkulære sylindre og to typer elliptiske varmeveksler - rør blitt undersøkt. Målet med arbeidet har vært å beskrive virvelavløsningsfenomener på elliptiske varmeveksler ...