• Optimizing the heating and cooling system at Teknostallen 

      Gonzalez Carrillo, Denisse Adriana. (Master thesis, 2023)
      For å redusere CO2 utslippet til atmosfæren har det vært forsøkt å implementere ulike energikilder for å møte energibehovet. Siden flertallet av fornybare energikilder kan produsere elektrisitet, har det blitt skapt en ...