• Energy Use and Energy Efficiency Measures for a Passenger Ferry 

      Hadley, Adam Richard (Master thesis, 2023)
      Målet med prosjektet “Future Low-Emission Passenger Ships” (LowPass) er å finne innovative løsninger som kan brukes for å redusere energiforbruk i hotelsystemene på passasjerskip. Dette bidrar til det ultimate målet: å ...