• Analyse av kjølepaneler for smelteverkskomponenter 

   Andreassen, Jon Arthur (Master thesis, 2012)
   Komponenter innen smelteverksindustrien utsettes for ekstreme varmeflukser og temperaturforhold, og må derfor kjøles for å unngå nedsmelting av konstruksjonsmaterialet. I forbindelse med kjøling av overflater er det vanlig ...
  • NOx-dannelse nær varme flater 

   Håland, Borghild Vårli (Master thesis, 2017)
   I smelteverk produseres metall ved svært høy temperatur, noe som blant annet fører til dannelse av termisk NOx. Denne oppgaven tar utgangspunkt i målinger av avgassen som kommer ut ved tappingen av metallet, som ble målt ...