• Luftbåren oppvarming med konstante volumsystem (CAV) i passivhus 

      Haagensen, Agnes (Master thesis, 2020)
      Denne oppgaven undersøker luftbåren oppvarming med konstante volumsystem (CAV) i passivhus. Slike bygg kjennetegnes ved god isolasjonsevne og høy lufttetthet. Varmetilskudd fra sol og internlast kan derfor benyttes til å ...