• Survey of Wave Energy and matured Wave Energy Technology 

      Sørbotten, Tuva Garbom (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikten med denne bacheloren har vært å gjennomføre en undersøkelse for å finne ut statusen på bølgekraft i dag, hvor modnet bølgekraftteknologien er og om den er kokurransedyktig på markedet i dag. Hoveddelen av bacheloren ...