• Utvikling av energisystemer i svømmehaller 

      Edsbergløkken, Marie (Master thesis, 2015)
      Svømmehaller har et høyt energiforbruk på grunn av varme svømmebasseng, stort forbruk av varmt forbruksvann til dusjing, høy lufttemperatur og luftfuktighet i svømmehallen. Dette gir mulighet for energigjenvinning. Høy ...