• Næringsbygg med fokus på morgendagens energikrav 

      Dalaker, Linn (Master thesis, 2009)
      Denne masteroppgaven har tittelen Næringsbygg i møte med morgendagens energikrav . Oppgavens tematikk er basert på at det med etablering av EUs Bygningsenergidirektiv også er innført betydelig strengere krav til energiytelse ...