• Digital Compressor Modelling 

   Ueland, Sigurd (Master thesis, 2021)
   Tilgang på energi har alltid vært en nødvendighet for kunne utvikle oss som samfunn. I dag blir denne utviklingen truet av de negative konsekvensene av forurensing og klimagassutslipp. En viktig del av løsning på denne ...
  • Fouling Impact on Compressor Performance 

   Paulsen, Kristian; Haugen, Marius Paulsen (Master thesis, 2019)
   Olje- og gassindustrien har en sentral og utfordrende oppgave i et samfunn med parallelt økende energibehov og miljøbevissthet. Innovativ teknologi i form av subsea våtgasskompresjon kan være en viktig bidragsyter mot en ...
  • Fouling Impact on Compressor Performance 

   Paulsen, Kristian; Haugen, Marius Paulsen (Master thesis, 2019)
   Olje- og gassindustrien har en sentral og utfordrende oppgave i et samfunn med parallelt økende energibehov og miljøbevissthet. Innovativ teknologi i form av subsea våtgasskompresjon kan være en viktig bidragsyter mot en ...
  • The Impact of Variable Inlet Guide Vanes on Compressor Performance 

   Bakken, Martin (Master thesis, 2015)
   Based on literature review and experimental work at the wet gas compressor rig focus is given to the inlet guide vanes performance and their impact on the impeller stage flow regime. This relates both to dry and wet operating ...
  • Subsea Compressor Transients 

   Knut Erik Ellingsgård Johansen (Master thesis, 2020)
   Mange av de lett tilgjengelige feltene på norsk sokkel er utforsket og nærmer seg slutten på sin levetid. Nye ideer med fokus på kosteffektivitet og miljø har ledet utviklingen mot undervannsteknologi, hvor våtgass ...
  • Transient analysis of wet gas compression systems 

   Bakken, Martin (Doctoral theses at NTNU;2019:159, Doctoral thesis, 2019)
   The demand for oil and gas remains high, and changing market conditions require innovative solutions. Development of compression technology tailored for subsea oil and gas production can contribute significantly to ...
  • Transient Compressor System Analysis 

   Navarsete, Tomas (Master thesis, 2019)
   Det pågåande arbeidet mot ein meir kostnadseffektiv og miljøvennleg olje- og gassindustri har ført til visjonen om undervassfabrikkar og utviklinga av våtgass kompressorsystem. Erfaringa med slike typar system er fortsatt ...
  • Wet Gas Compression - Transients 

   Myklestad, Håkon (Master thesis, 2017)
   Today, most of the large and easily accessible oil and gas fields on the Norwegian continental shelf has been developed. Future production potential is found in development of fields at large depths and cost-efficient ...
  • Wet Gas Compressor Transient Operation 

   Dolve, Ingeborg Mæland (Master thesis, 2018)
   Over the past years, the oil and gas industry has directed its attention towards subsea wet gas compression. Previous research has demonstrated that the operation of subsea wet gas compressors represents challenges related ...