• A Field Study of Reduced Axial Compressor Performance Deterioration through Online Washing and Air Intake Filtration Upgrade 

   Madsen, Stian (Doctoral theses at NTNU;2018:300, Doctoral thesis, 2018)
   Background Oil and gas production at several North Sea offshore installations is limited by the gas turbine power available, and any deterioration in gas turbine performance directly affects production rates. Fouling in ...
  • A Multiphase Pump Experimental Analysis 

   Serena, Alberto (Doctoral thesis at NTNU;2016:215, Doctoral thesis, 2016)
   This research project focuses on the characterization of the behaviour of a mixed-flow pump under off-design conditions and two-phase operation, in terms of performance degradation and instabilities. The recent multiphase ...
  • Compressor Fouling 

   Bartnes, Bendik (Master thesis, 2020)
   For at olje- og gasselskaper skal kunne være konkurransedyktige i dagens marked, er økt effektivitet i produksjonen og forbedret feltutvinning av stor betydning. En måte å oppnå dette på kan være å bruke nyskapende teknologi ...
  • Condition monitoring - Validation of flowmeters 

   Rande, Erlend (Master thesis, 2021)
   Sentrifugalkompressorer er en av de viktigste turbomaskinene som brukes og spiller en sentral rolle i den nåværende energi situasjonen. På grunn av den enorme mengden effekt assosiert med de industrielle applikasjonene vil ...
  • Digital Compressor Modelling 

   Ueland, Sigurd (Master thesis, 2021)
   Tilgang på energi har alltid vært en nødvendighet for kunne utvikle oss som samfunn. I dag blir denne utviklingen truet av de negative konsekvensene av forurensing og klimagassutslipp. En viktig del av løsning på denne ...
  • Evaluation of thermodynamic models used for wet gas compressor design 

   Plano, Marco (Master thesis, 2014)
   Big investments are done in developing wet gas compression technology. The reasons behind these investments are the need to improve the recovery from old reservoirs and the need to make small reservoirs economically ...
  • Experimental analysis of Venturi-tube behavior in wet gas conditions 

   Mehlum, Olav (Master thesis, 2019)
   Subsea våtgasskompressorer har vært i drift i omtrent 5 år og har bidratt til å økt utvinningsgraden med ca. 10 %. For videreutvikling og drift av subsea våtgass kompresjon, kreves det detaljert kunnskap hvordan endringer ...
  • Fouling Impact on Compressor Performance 

   Paulsen, Kristian; Haugen, Marius Paulsen (Master thesis, 2019)
   Olje- og gassindustrien har en sentral og utfordrende oppgave i et samfunn med parallelt økende energibehov og miljøbevissthet. Innovativ teknologi i form av subsea våtgasskompresjon kan være en viktig bidragsyter mot en ...
  • Fouling Impact on Compressor Performance 

   Paulsen, Kristian; Haugen, Marius Paulsen (Master thesis, 2019)
   Olje- og gassindustrien har en sentral og utfordrende oppgave i et samfunn med parallelt økende energibehov og miljøbevissthet. Innovativ teknologi i form av subsea våtgasskompresjon kan være en viktig bidragsyter mot en ...
  • Gas Turbine Deterioration and Recovery 

   Samnøy, Lena (Master thesis, 2016)
   Gas turbines used in the platform industry are subjected to challenging operating conditions in the harsh offshore environment. Compressor fouling is reported to be the main reason for gas turbine performance loss and can ...
  • Gas Turbine Intake Filters 

   Vasset, Peder Andreas (Master thesis, 2009)
   Energy offshore is mainly generated by gas turbines. Degradation of gas turbines is a source of considerable expenses for the oil and gas producing companies, and contributes to increased emissions to the atmosphere. ...
  • Gas Turbine Operation - Drift av Gassturbiner 

   Aamodt, Edvard (Master thesis, 2018)
   Important power and mechanical drive demands offshore are met by utilizing gas turbines. The safe and reliable operation of these fine-tuned thermo machines are of key importance to maintain platform operation. Problems ...
  • Hydrogen and Wet Gas Compressor Analysis 

   Andersen, Torgeir (Master thesis, 2020)
   Verdens energiproduserende industri står overfor flere utfordringer i sin søken etter å minimere ut- slippene av drivhusgasser. Nyvinninger i lav- og nullutslipps energiproduksjon og forventninger om videre innovasjon ...
  • Impeller Stage Instabilities 

   Skjefstad, Håvard S (Master thesis, 2015)
   Since the discovery of Ekofisk in 1969 the Norwegian petroleum industry has been an important part of Norway s economical growth and industrial development. Today, Norway is the third largest gas exporter in the world, and ...
  • Internal Leakage Impact on Compressor Performance 

   Tønnessen, Sindre G (Master thesis, 2015)
   Abstract With the discovery of Ekofisk in 1969 the Norwegian oil adventure started and up until today the work both offshore and onshore has given Norwegian industry a unique position in the world. Peak oil was reached in ...
  • Multibooster Instabilities 

   Nielsen, Harald Relling (Master thesis, 2015)
   Increasing oil and gas recovery of reservoirs by boosting unprocessed hydrocarbons require multiphase machinery capable of pumping mixtures with gas volume fractions (GVF) from 0-100%. Unwanted flow regimes can cause pump ...
  • MultiBooster instability and surge - Ustabilitet og surge i MultiBooster 

   H. Kringlebotten, Richard (Master thesis, 2016)
   Industry has lately turned the focus on subsea processing as a tool to enable new developments where the technology needs are increasing. Multiphase pumping ( boosting ) plays a key role in the increase of production and ...
  • Optimal parallellkjøring av eksportkompressorer 

   Foss, Truls (Master thesis, 2013)
   Verdens forbruk av naturgass er stadig økende, og som følge av dette har eksport av gass fra Norge blitt en viktig del av petroleumsindustrien. Statoils anlegg på Kollsnes er sentral i Norges eksport av naturgass og ved ...
  • Subsea Compressor Transients 

   Knut Erik Ellingsgård Johansen (Master thesis, 2020)
   Mange av de lett tilgjengelige feltene på norsk sokkel er utforsket og nærmer seg slutten på sin levetid. Nye ideer med fokus på kosteffektivitet og miljø har ledet utviklingen mot undervannsteknologi, hvor våtgass ...
  • Subsea Wet Gas Compressor Dynamics 

   Perez Aguilera, Luber Carlui (Master thesis, 2013)
   In this Thesis the Aspen HYSYS dynamic functionalities were explored in order to build a dynamic Wet Gas Compressor model. In particular the Automation feature was used to implement two different correction methods, ...