• Excess heat from energy intensive industries 

      Aalmen, Simon Holtet; Kjøs, Magnus; Roalkvam, Marie Eide (Bachelor thesis, 2022)
      Som en følge av gunstige markedsforhold, høy andel av fornybar energiproduksjon og politisk stabile forhold ser mange bedrifter på Norge som en attraktiv lokasjon for etablering av grønn industri. Utbygging av industri og ...