• Primærenergikonseptet og beregning av primærenergifaktorer 

      Aalerud, Petter Johan (Master thesis, 2012)
      Det globale energibehovet øker for hvert år og vil fortsette å gjøre det i framtiden. Siden omtrent 1850 har energiforsyningen vært dominert av fossile brensler. Konvertering til el fra fossile brensler er lite energieffektivt ...