• Kommunikasjon og informasjonsflyt i entreprenørens tidligfase 

      Ugedal, Peder Andreas (Master thesis, 2019)
      Tidligfasene er hos entreprenør en viktig og avgjørende del for gjennomføring av byggeprosjekter. Kommunikasjon og informasjonsflyt er en vesentlig del av arbeidshverdagen i tidligfase, og har stor betydning for utvikling ...