• Respons i en etterspent skjærvegg fra jordskjelvlaster 

      Ravlo, Stian (Master thesis, 2013)
      Det ble tatt utgangspunkt i en oppspent veggskive med slakkarmering. Oppgaven gikk ut på å studere hvordan den oppspente armeringen og slakkarmeringen samvirker, når veggskiven utsettes for seismiske påkjenninger.Spennarmeringen ...