• Design & Evaluation of Discrete Gridshells with Thrust Network Analysis 

   Esjeholm, June-Marie; Haakonsen, Sverre Magnus; Instanes, Daniel May (Master thesis, 2020)
   I prosjekters startfase er det ofte arkitektens visjoner som spiller førstefiolin, og de lastbærende egenskapene er ikke nødvendigvis i fokus. Når ingeniører på et senere tidspunkt skal verifisere byggets egenskaper risikerer ...
  • Design & Evaluation of Discrete Gridshells with Thrust Network Analysis 

   Esjeholm, June-Marie; Haakonsen, Sverre Magnus; Instanes, Daniel May (Master thesis, 2020)
   I prosjekters startfase er det ofte arkitektens visjoner som spiller førstefiolin, og de lastbærende egenskapene er ikke nødvendigvis i fokus. Når ingeniører på et senere tidspunkt skal verifisere byggets egenskaper risikerer ...
  • Design & Evaluation of Discrete Gridshells with Thrust Network Analysis 

   Esjeholm, June-Marie; Haakonsen, Sverre Magnus; Instanes, Daniel May (Master thesis, 2020)
   I prosjekters startfase er det ofte arkitektens visjoner som spiller førstefiolin, og de lastbærende egenskapene er ikke nødvendigvis i fokus. Når ingeniører på et senere tidspunkt skal verifisere byggets egenskaper risikerer ...
  • Exploring Surrogate Modeling as a Tool for Structural Assessment in Conceptual Design 

   Skjærseth, Isak Edvard; Bergstrøm, Glenn Edson (Master thesis, 2021)
   I nåtidens design-paradigme er det et klart skille mellom rollene til henholdsvis arkitekt og ingeniør. Dette skillet gjenspeiles i de digitale verktøyene som er tilgjengelig for de to disiplinene. Arkitektene har verktøy ...
  • Exploring Surrogate Modeling as a Tool for Structural Assessment in Conceptual Design 

   Skjærseth, Isak Edvard; Bergstrøm, Glenn Edson (Master thesis, 2021)
   I nåtidens design-paradigme er det et klart skille mellom rollene til henholdsvis arkitekt og ingeniør. Dette skillet gjenspeiles i de digitale verktøyene som er tilgjengelig for de to disiplinene. Arkitektene har verktøy ...
  • Implementation of Tetrahedral Elements in a Finite Element Method Plug-in for Grasshopper 

   Wulff, Markus Aleksander (Master thesis, 2022)
   I nyere tid har arkitekter og bygningsingeniører designet komplekse gitterskall ved hjelp av form-finningsmetoder i det algoritmiske modelleringsverktøyet Grasshopper. Knutepunktene i gitterskall påvirker i stor grad den ...
  • Optimization and Digital Fabrication of Material Effective Concrete Slabs 

   Borgen, Kristine Strøm; Hjelmeland, Mia Skauge (Master thesis, 2021)
   I dag består forskaling vanligvis av kryssfiner-plater, noe som resulterer i enkle geometrier og dårlig materialutnyttelse. I teorien tillater betongens flytende egenskaper konstruksjoner i alle mulige former. Likevel blir ...
  • Optimization and Digital Fabrication of Material Effective Concrete Slabs 

   Borgen, Kristine Strøm; Hjelmeland, Mia Skauge (Master thesis, 2021)
   I dag består forskaling vanligvis av kryssfiner-plater, noe som resulterer i enkle geometrier og dårlig materialutnyttelse. I teorien tillater betongens flytende egenskaper konstruksjoner i alle mulige former. Likevel blir ...