• Bærende glass 

      Fjeld, Mads Brandt; Haakenstad, Hans Eirik Lund; Fossum, Sigurd (Bachelor thesis, 2013)
      Denne rapporten ser på mulighetene for hvordan glass kan brukes som en del av en bærende konstruksjon. Prosjektgrunnlaget har vi fått tildelt av Norconsult på Gjøvik, og er en vertikaldelt tremannsbolig med en glassfasade ...