• Energy Use and Energy Efficiency Potential on Passenger Ships 

      Brækken, August (Master thesis, 2021)
      Energisystemer på passasjerskip har tradisjonelt vært basert på fossile brensler, som bidrar til store CO2-utslipp. Hovedfokuset har vært på å forbedre fremdriftssystemet på skip, mens fokus på å redusere energiforbruk i ...