• Built-in moisture in cross-laminated timber roofs – a field study 

   Gaarder, Jørn Emil; Pettersen, Trine Dyrstad (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Cross-Laminated Timber (CLT) elements have had a growing popularity in recent years due to i.e. low carbon footprint, low weight and efficient construction time. However, the elements are sensitive to moisture and prone ...
  • Climate Adaptation in Maintenance Operation and Management of Buildings 

   Grynning, Steinar; Gradeci, Klodian; Gaarder, Jørn Emil; Time, Berit; Lohne, Jardar; Kvande, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The aim of this paper is to analyze the basic criteria, trends, applications, and developments related to climate adaptation in building maintenance and operation management (MOM) practices in Norway. Investigations conducted ...
  • Climate Adaptation of School Buildings through MOM – A Case Study 

   Grynning, Steinar; Gaarder, Jørn Emil; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The aim of the study was to map routines and planning tools concerning climate adaptation measures in buildings based on an analysis of a case building. The case was used to assess the strategy and main challenges of ...
  • Fuktindekser som hjelpemiddel i fuktprosjektering 

   Astrup, Ingrid (Master thesis, 2022)
   Det siste århundret har årsmiddeltemperaturen i Norge steget med omtrent 1°C på grunn av klimaendringer og dette har også ført til hyppigere og kraftigere nedbør. Hovedårsaken til fuktskader i yttervegger i Norge i dag ...
  • Klimatilpasning gjennom Forvaltning, Drift og Vedlikehold ved Avinors Lufthavner 

   Flytør, John Einar Føll (Master thesis, 2022)
   På grunn av at dagens bygninger blir utsatt for stadig større klimapåkjenninger blir det krevende å opprettholde deres funksjonsevne. Dette gjør at det vil stilles stadig større krav til forvaltning, drift og vedlikehold ...
  • Konsekvens av klimaendringer for bygninger: Endring i behov for oppvarming og varmeisolasjon i et fremtidig klima 

   Larsen, Ingrid Sølverud (Master thesis, 2021)
   Temperaturen i Norge stiger på grunn av global oppvarming. Siden år 1900 har årsmiddel-temperaturen steget med omtrent 1C. Forskning fra FNs klimapanel (IPCC) tyder på at det vil bli enda varmere i årene som kommer. Disse ...
  • Koplede veggelementer i betong utsatt for jordskjelv 

   Gaarder, Jørn Emil (Master thesis, 2010)
   Denne rapporten ser på bakgrunnen til dimensjoneringsprinsippene for beregning av jordskjelvinduserte laster på en konstruksjon med særlig fokus på prefabrikkerte veggelementer avbetong. Det er gjennomført et laboratorieforsøk ...
  • Usikkerhetsvurdering i fuktprosjektering 

   Clausen, Runar Høien (Master thesis, 2022)
   Formålet med studien er å forstå hva som inngår i fuktprosjektering, kartlegge hvilke usikkerheter som eksisterer i fuktprosjektering, undersøke hvordan usikkerheter behandles av bygningsfysikere i Norge og fremlegge ...