• Bachelor Akustisk Kamera 

      Sæten, Henrik; Sesseng, Oskar (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven skal mulighetene knyttet til bruk av akustisk kamera i industrien undersøkes i sammenheng med bruk i tilstandsbasert vedlikehold.