• Hus på "naturlig" vandring 

      Feragen, Samuel Billaud; Johansen, Daniel; Haupt, Thomas (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      Kulturmiljøforvaltningen har lenge forfektet at historiske bygninger taper mye av sin kulturminneverdi ved flytting, og at de best bevares i sin opprinnelige kontekst. Det blir imidlertid sjeldent vurdert i hvor stor grad ...