• Trenaglar som festemiddel 

      Vestad, Øyvind H. (Bachelor thesis, 2022)
      Ved å kartlegge, studere og dokumentere lokale naglar i regionen, samt litteratur og arkiv har det vore gjort forsøk på å rekonstruere ulike arbeidsmetodar for produksjon av trenaglar, beskrive desse og ta dei i bruk. Det ...