• Optimising daylighting for Husebybadet at Saupstad, Norway 

      Poon, Winnie Po Ting (Master thesis, 2020)
      Denne masteroppgaven er fokusert på å optimalisere dagslysforholdene i Husebybadet. To design blir foreslått og analysert. Designene prøver å balansere tekniske, arkitektoniske og sosiale aspekter.