Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohansson, Line Strifeldt
dc.date.accessioned2014-11-13T09:05:42Z
dc.date.available2014-11-13T09:05:42Z
dc.date.issued2014-11-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/225841
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har prøvd å kartlegge om motivene som ligger til grunn for valg av en lengre eksotisk reise hos unge voksne kan knyttes til personlig identitet. Å reise er blitt veldig vanlig i det norske samfunnet og det å reise til eksotiske områder blant unge voksne er blitt populært. Fagområdet i denne avhandlingen ligger innenfor forbrukerforståelse og da spesielt med fokus på motiv, påvirkning og personlig identitet. Lengre eksotiske reiser er i denne oppgaven reiser som er lengre enn tre uker i tropiske eller subtropiske områder. Dette er områder som skiller seg veldig fra den norske kulturen og miljøet. Ved å reise kan man utrykke sin identitet fordi man står fritt til å velge hva som passer en best. En reise vil kunne fungere som et symbol for noe annet fordi det i visse sosiale grupper vil kunne være mer akseptert eller gi status. Unge voksne vil være i en fase i livet hvor de søker etter å finne ut hvor de hører til i samfunnet – de søker etter å utvikle sin identitet. Det var derfor interessant å studere denne målgruppens motiver og påvirkning for valg av en reise og prøve å finne en kobling til deres personlige identitet. Balansen mellom å være lik de sosiale gruppene en tilhører og å være unik som individ kommer til uttrykk på reisen. Likhet i forhold til områdene de reiser til og unikhet i forhold til hvilke land de var i og hva de så og gjorde. For å undersøke dette har det blitt gjennomført individuelle intervjuer med ti intervjuobjekter i aldersgruppen 20 til 30 år som har vært på en eller flere lengre eksotiske reiser. Analysen viser at det eksisterer en sammenheng mellom å reise på lengre eksotiske reiser og personlig identitet. Dette er fordi turisten blir påvirket og motivert av veldig mange forskjellige ting og mennesker rundt seg og sett i sammenheng med reisen så er det en kobling mellom hvilke sosiale grupper og omgangskrets personen tilhører og valg av destinasjon. Det som motiverer mest til å reise er likevel ønsket om å komme vekk og oppleve noe nytt og annerledes. At valget for å komme bort fra livet her hjemme i Norge har falt på en slik reise hos mine intervjuobjekter har en sammenheng med hva som er ansett som godkjent eller bra i deres sosiale kretser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleEksotiske reisemål og identitet - en sammenheng?nb_NO
dc.title.alternativeExotic destinations and identity - a correlation?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber62 s. : il.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel