Show simple item record

dc.contributor.authorDuong, Oanh
dc.contributor.authorHeggen, Ida Kristine
dc.contributor.authorHofmann, Even
dc.contributor.authorNordahl, Kim Owe
dc.date.accessioned2014-08-26T11:16:01Z
dc.date.available2014-08-26T11:16:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218125
dc.description.abstractNORSK: Introduksjon: Studier viser at pasientskade oppstår hos 16% av pasienter innlagt ved norske sykehus, sammenlignet med et gjennomsnitt på 10% i vestlige land, og at kommunikasjonssvikt er årsaken til 70% av oppståtte pasientskader. Hensikt: Se hvordan samarbeid, dokumentasjon og implementering av strukturerte kommunikasjonsverktøy, hovedsakelig ISBAR, kan fremme pasientsikkerheten. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Resultatet fra fire kvalitative, to kvantitative og en observasjonsstudie presenteres. Aktuelle søkeord: ”communication”, ”patient safety” ,”hospital nursing staff”, ”interprofessional relations”, ”work environment”, ”health professionals”, ”hospitals”, ”assertiveness”, ”attitude”, teamwork”, ”patient care”. Konklusjon: Samarbeid og kommunikasjon er viktige elementer i pasientsikkerhetsarbeid. Tverrfaglig samarbeid kan forbedres gjennom simulering, og kommunikasjon kan forbedres gjennom bruk av kommunikasjonsverktøy som f.eks. ISBAR. For å sikre pasientsikkerhet understrekes også viktigheten av dokumentasjon.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Introduction: Studies have shown that 16% of patients admitted to Norwegian hospitals have suffered injuries, compared to an average of 10% in other western countries. Studies have also shown that communication failure is the reason behind 70% of patient injuries. Purpose: The purpose of the study is to explore the effects of collaboration, documentation and implementation of structured communication tools in regards to patient safety. Method: The study is a literature review. Four qualitative, two quantitative and one observational study have been analyzed and are presented in the results chapter. Search terms used to find research articles include ”communication”, ”patient safety” ,”hospital nursing staff”, ”interprofessional relations”, ”work environment”, ”health professionals”, ”hospitals”, ”assertiveness”, ”attitude”, teamwork”, ”patient care”. Conclusion: Collaboration and communication are essential in ensuring patient safety. Interprofessional collaboration can be trained through the use of simulation, and interprofessional communication can be improved through the use of communication tools, such as ISBAR. In ensuring quality care and patient safety, the importance of documentation is also emphasized.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806nb_NO
dc.subjectpasientsikkerhet, samarbeid, dokumentasjon, kommunikasjon, ISBARnb_NO
dc.titleHvordan kan samarbeid, dokumentasjon og implementering av strukturerte kommunikasjonsverktøy fremme pasientsikkerhet?nb_NO
dc.title.alternativeHow can collaboration, documentation and implementation of structured communication tools promote patient safety?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record