Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLundby, Ida Kristine Granseth
dc.contributor.authorThoreplass, Ida Cesilie
dc.date.accessioned2014-07-24T11:58:26Z
dc.date.available2014-07-24T11:58:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/198351
dc.description.abstractNORSK: Målet med denne bacheloroppgaven er å finne ut hvilke kritiske faktorer Ringen Rehabiliteringssenter AS står ovenfor i forbindelse med omorganiseringen de foretar seg. For å finne svar på dette valgte vi en kvalitativ metode ved bruk av ustrukturerte intervjuer. Vi intervjuet de ansatte i helseavdelingen ved Ringen Rehabiliteringssenter AS, der fokuset var på den gamle og den nye organiseringsformen, og denne endringsprosessen. Denne datainnsamlingen har lagt grunnlaget for vår diskusjon. Kritiske faktorer belyses ved å se på endringsprosessen, de ansattes holdning og hvilke forskjeller den nye organiseringsformen vil gjøre for Ringen Rehabiliteringssenter AS. Disse elementene knyttes opp mot hva som vil være viktig for rehabiliteringssenteret å ha fokus på videre for å lykkes med sin endring. Resultatet vårt viser at de kritiske faktorene som Ringen Rehabiliteringssenter AS står ovenfor er kommunikasjon, ivareta både det faglige og det tverrfaglige, og de ansattes engasjement.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: The aim of this bachelor thesis is to establish critical factors concerning Ringen Rehabiliteringssenter AS in relation to their current reorganisation process. A qualitative method was carried out by using unstructured interviews of the employees at the health department at Ringen Rehabiliteringssenter AS. The interviews focused on their old and new forms of organization, and their new process of reorganisation. The data collected from these interviews formed the argument of the discussion. Critical factors were examined by analysing the reorganisation process, attitudes of the employees, and how differences from the new organizational structure would affect Ringen Rehabiliteringssenter AS. These elements were linked together with what would be considered important for the rehabilitation centre to succeed with the new reorganisation. The results showed that the critical factors for Ringen Rehabiliteringssenter AS to succeed are communication, to protect both academic and interdisciplinary skills, and the engagement of the employees.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO
dc.subjectomorganisering, endringsprosess, tverrfaglig teamnb_NO
dc.titleKritiske faktorer ved omorganiseringen til Ringen Rehabiliteringssenter ASnb_NO
dc.title.alternativeCritical factors in the reorganization at Ringen Rehabiliteringssenter ASnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel