Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRundhaug, Elena Brenden
dc.contributor.authorGaarder, Anne Marte
dc.date.accessioned2014-07-24T07:51:04Z
dc.date.available2014-07-24T07:51:04Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/198256
dc.description.abstractNORSK: Denne bacheloroppgaven er skrevet i samarbeid med Nye Notabene AS. Problemstillingen for oppgaven var å undersøke oppslutning om og motstand mot endring i Notabene. For å finne svaret på problemstillingen har vi hatt tre hypoteser; Oppslutningen om endring i Notabene er høy, Oppslutningen om endring er lavest hos butikksjefene, og Eventuell motstand vil vise seg som misnøye, demotivasjon, likegyldighet og ulydighet. Vi har benyttet både kvantitativ og kvalitativ metode. Den kvantitative dataen ble samlet inn gjennom spørreundersøkelse og benyttet til hypotesetesting. Den kvalitative dataen ble innhentet gjennom dybdeintervjuer, for å kunne beskrive situasjonen i Notabene. Vi har valgt å ta for oss to kjente teorier innenfor endringsledelse, Lewins endring gjennom tre steg og Kotters åtte stegs modell for endring. I tillegg har vi tatt for oss Piderits perspektiv på holdninger til organisasjonsendring, samt Jacobsens ti årsaker til oppslutning om eller motstand mot organisasjonsendring. Vår konklusjon er at oppslutningen om endring i Notabene er svært høy, og at det ikke er mer motstand blant butikksjefene enn hos de andre butikkansatte.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: This Bachelor Thesis is written in collaboration with Nye Notabene AS. The topic for the paper was to examine the Willingness and Resistance to Change in Notabene. To provide answers to our topic we made three hypotheses; The Willingness to Change in Notabene is high, The Willingness to Changes is lowest among Store Managers, and any Resistance will appear as dissatisfaction, demotivation, indifference and disobedience. We have used quantitative and qualitative research. The quantitative data were generated through survey and used to test our hypotheses. The qualitative data were generated through interviews, to describe the situation in Notabene. We chose to use two well-known theories in Change Management, Lewin’s Three-step Change Theory and Kotter’s Eight-step Change Model. In addition we used Piderit’s Multidimensional View of Attitudes Towards Change, and Jacobsen’s ten reasons for Willingness and Resistance to Change. Our conclusion is that the Willingness to Change in Notabene is high, and that the Resistance among Store Managers is not higher than among the rest of the employees.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO
dc.subjectendringsledelse, organisasjonsendringnb_NO
dc.titleOppslutning om og motstand mot endring i Notabenenb_NO
dc.title.alternativeWillingness and resistance to change in Notabenenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel